Excellent SME Serbia

Izdavač sertifikata: Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije je nezavisna, savremena i odgovorna nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija svih srpskih preduzeća koja koristi svoju tradiciju, iskustvo, znanje i ekspertizu u najboljem interesu svojih članova i srpske ekonomije. Naš osnovni interes je da Srbija postane prepoznatljiva kao zemlja za potencijalne investicije, tržišnu ekonomiju i otvorene granice, zemlja spremna da se na konkurentan način uključi u evropske tokove.

Dobavljač kreditnih izveštaja: Coface Srbija

Coface je kompanija, koja se bavi osiguranjem potraživanja na globalnom nivou. Nudi rešenja, koja će kompanije zaštiti od rizika od finansijskih nevolja njihovih klijenata, kako na domaćem tako i na izvoznom tržištu. Coface Srbija je ogranak koji nudi čitav spekar usluga. To uključuje sve od identifikacije klijenata do kompletnog kreditnog izveštaja kao i upravljanja potraživanjima. Ovaj tip modularnog pristupa im omogućava da u potpunosti prilagode svoje usluge klijentima i njihovim potrebama. Takve usluge omogućavaju klijentima da se fokusiraju na svoje osnovno poslovanje.

Sertifikacija

Osnovna svrha sertifikata, koji se poklapa sa direktivama EU je da promiviše uspešna mala i srednja preduzeća , sigurno i bezbedno poslovanje, povećanje transparentnosti na tržištu. Dodatno će pomoći klijentima i poslovnim partnerima u smanjenju dinansijskog i ostalih rizika prilikom zaključivanja poslovnih ugovora.

Sertifikat omogućuje lokalnim i međunarodnim poslovnim partnerima uvid u postojanje kompanije, web adrese, i što je najvažnije kreditnu sposobnost.

Osnova za sertifikaciju je kreditni izveštaj i svakodnevno praćenje od strane Coface Srbija. Istovremeno SafeSigned™ websajt tehnologija onemogućuje bilo kakvo kopiranje i upotrebu pečata „Excellent SME Serbia“ na bilo kom drugom websajtu.

Instaliranjem i korišćenjem sertifikata potencijalni ili postojeći partneri mogu razlikovati uspešne od manje uspešnih u sajber svetu.

Izgled

Klasični oblik pečata: može biti pozicioniran na websajtu nosioca gde god dobitnik sertifikata želi.

Image: classic certified
image: classic protected

Pravougaoni oblik pečata: Uvek je postavljen u donjem desnom uglu pretraživača.

image: floating protected

Napomena: Ukoliko kompanija izgubi pravo da prikazuje Excellent SME sertifikat onda će biti prikazan pečat „Verified by PKS/CCIS“. Kompanija nije više nosilac sertifikata Excellent SME ali je njen websajt i dalje verifikovan i zaštićen (zaštita od phishinga & kopiranja).

Kriterijumi za izdavanje sertifikata Excellent SME Serbia

Sertifikat se izdaje, kada i ako kompanija zadovolji zahtevane kriterijume. Prvi uslov je godišnji promet od najmanje 4.000.000 RSD i kao i zadovoljenje ostalih lokalnih kriterijuma za klasifikaciju malih i srednjih preduzeća. Pored toga, kompanija mora da ostvari ocenu kreditnog rejtinga od najmanje 6, koja je u izradi Coface Srbije, kako bi bila kvalifikovana za Excellent SME sertifikat. Ocena kreditnog rejtinga je rezultat finansijske analize poslovanja preduzeća, koja uzima u obzir navike plaćanja, rizika budućeg poslovanja kao i procenu verovatnoće ulaska u stečaj u narednih 12 meseci. Konstantno praćenje obezbeđuje kredibilitet u domaćem i inostranom poslovnom okruženju.

Sertifikat važi godinu dana, i zavistan je od konstantnog praćenja finansijskih podataka od strane Coface Srbija. Sertifikat se može opozvati ukoliko ocena kreditnog rejtinga padne ispod ocene 6.

Cena

Cena PEČATA Excellent SME i sertifikata iznosi 297 EUR + PDV za godinu dana za jedan websajt na jednom domenu. Cena za dodatni domen iznosi 39 EUR+ PDV.

Kontakt

Privredna komora Srbije

COFACE SRBIJA DRUŠTVO ZA USLUGE UPRAVLJANJA RIZICIMA DOO BEOGRAD-PALILULA

Company Evaluation

By filling the form COFACE is able to create a credit report with provided information. In case of positive assessment, which is score of 6 or more, we will send an order form and by filling it you are able to receive Excellent SME certification. In case of a negative assessment we will inform you and you may perches the report for 35€. The process of evaluation is FREE.