Excellent SME Slovenia

Izdajatelj: Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije je bila ustanovljena leta 1850 kot Kranjska trgovinska in industrijska zbornica. Gospodarska zbornica Slovenije zastopa gospodarstvo, podjetjem ponuja podporo in svetovanje ter celoten nabor strokovnih storitev, ki so namenjene povečevanju konkurenčnosti njenih članov. Glavne naloge Gospodarske zbornice Slovenije so zastopanje svojih članov in skrb za njihove interese; zagotavljanje strokovnih informacij in podpore; opravljanje ostalih družbeno koristnih zadolžitev zaupanih s strani države.

Dobavitelj bonitetnih podatkov: Coface Slovenija storitve, d.o.o.

COFACE je globalna bonitetna hiša. COFACE Slovenija, ki posluje od leta 1991, je del skupine Coface Centralna Evropa s sedežem na Dunaju. Številnim podjetjem omogoča pravočasne informacije in bonitetne ocene podjetij iz Slovenije in tujine. Ponuja tudi storitve izterjav zoper pravne in fizične osebe v Sloveniji in tujini.

Certifikacija

Glavni namen certifikata, ki sovpada z EU direktivami, je promocija uspešnih malih in srednje velikih podjetij, varnega poslovanja, dobrih poslovnih praks in povečevanje transparentnosti trgov. Poleg tega pomaga strankam in njihovim poslovnim partnerjem pri zmanjševanju finančnih in drugih tveganj pri poslovanju.

Certifikat omogoči domačim in tujim poslovnim partnerjem preverjanje obstoja podjetja, pravilnega spletnega naslova in – kar je najpomembneje – kreditne sposobnosti.

Osnova za certifikacijo je kreditna ocena in dnevni monitoring, ki ju zagotavlja COFACE Slovenija. SafeSigned tehnologija hkrati zagotavlja, da “Excellent SME Slovenia” spletnega pečata ni mogoče kopirati ali uporabljati na drugi, neverificirani spletni strani.

Potencialni in obstoječi partnerji lahko na podlagi nameščenega spletnega pečata v elektronskem svetu razlikujejo med uspešnimi in manj uspešnimi podjetji.

Izgled

Klasična oblika pečata: lahko je pozicioniran kjerkoli na imetnikovi spletni strani.

Image: classic seal

Plavajoča oblika pečata: vedno je pozicioniran v spodnjem desnem kotu okna spletnega brskalnika.

image: floating certified

OPOZORILO: Če podjetje izgubi pravico do prikazovanja Excellent SME pečata, se le-ta avtomatično spremeni v "Verified by GZS/CCIS" pečat. Podjetje ni več imetnik Excellent SME certifikata, njegov znak, kot preverjeno podjetje obdrži verifikacijski sistem, ki še vedno preverja pravilno prikazovanje (opozarja pred phishing & copy-cat napadi).

Zahteve za pridobitev Excellent SME Slovenia

Excellent SME certifikat se izda, če podjetje zadosti predpisanim kriterijem. Prvi kriterij je letni promet v višini vsaj 25.000 EUR in zadostitev lokalni zakonski klasifikaciji za uvrstitev med mala in srednje velika podjetja. Poleg tega mora podjetje doseči bonitetno oceno 6 ali več po Cofacovi lestvici ocen. Bonitetna ocena je rezultat finančne analize podjetja, ki upošteva spoštovanje rokov plačil in bodoče poslovno tveganje zaradi možnosti nesolvenčnosti v naslednjih 12 mesecih. Neprekinjen monitoring (nadzor podjetja) zagotavlja kredibilnost v domačem in tujem poslovnem okolju.

Veljavnost certifikata je 1 leto, odvisna pa je tudi od COFACE monitoringa. Če bonitetna ocena podjetja pade pod 6, se certifikat spremeni v tehnološki certifikat, ki še naprej nudi zaščito spletne strani.

Cena

Letni stroški uporabe spletnega certifikata Excellent SME Slovenia znašajo 297 EUR + DDV za prvo spletno stran podjetja. Člani Gospodarske zbornice Slovenije imajo 10% popusta. Stroški uporabe za vsako nadaljnjo spletno stran podjetja znašajo 39 EUR + DDV letno.

image: slovenia

Kontakti

Gospodarska zbornica Slovenije Izdajatelj

COFACE Slovenija storitve, d.o.o. Dobavitelj bonitetnih informacij

Evalvacija podjetja

Spodnje podatke uporabimo, da COFACE Adriatic lahko ustvari bonitetno oceno podjetja. V primeru uspešne evalvacije, ocena 6+, vam pošljemo naročilnico, s katero lahko pridobite certifikat Excellent SME Slovenia. V primeru negativne ocene vas o tem obvestimo. Evalvacija je brezplačna.